lnwshop logo


Jeunesse Luminesce Basic Set เจอเนส ลูมิเนส เบสิค เซ็ต

Jeunesse Luminesce Basic Set เจอเนส ลูมิเนส เบสิค เซ็ต
Jeunesse Luminesce Basic Set เจอเนส ลูมิเนส เบสิค เซ็ต thumbnail 1Jeunesse Luminesce Basic Set เจอเนส ลูมิเนส เบสิค เซ็ต thumbnail 2Jeunesse Luminesce Basic Set เจอเนส ลูมิเนส เบสิค เซ็ต thumbnail 3Jeunesse Luminesce Basic Set เจอเนส ลูมิเนส เบสิค เซ็ต thumbnail 4Jeunesse Luminesce Basic Set เจอเนส ลูมิเนส เบสิค เซ็ต thumbnail 5Jeunesse Luminesce Basic Set เจอเนส ลูมิเนส เบสิค เซ็ต thumbnail 6Jeunesse Luminesce Basic Set เจอเนส ลูมิเนส เบสิค เซ็ต thumbnail 7Jeunesse Luminesce Basic Set เจอเนส ลูมิเนส เบสิค เซ็ต thumbnail 8Jeunesse Luminesce Basic Set เจอเนส ลูมิเนส เบสิค เซ็ต thumbnail 9Jeunesse Luminesce Basic Set เจอเนส ลูมิเนส เบสิค เซ็ต thumbnail 10Jeunesse Luminesce Basic Set เจอเนส ลูมิเนส เบสิค เซ็ต thumbnail 11
หมวดหมู่ ดูแลผิวพรรณ
ราคา 650.00-16,050.00 บาท
แก้ไขล่าสุด 26 มิ.ย. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
กรุณาเลือกชนิดสินค้าด้านล่างค่ะ
Share
Scan this!
ลูมิเนส เบสิค เซ็ต 1 ชุด ชุดละ 5500 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
ลูมิเนส เบสิค เซ็ต 1 ชุด ชุดละ 5500 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
ราคา 5,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
ลูมิเนส เบสิค เซ็ต 2 ชุด ชุดละ 5450 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
ลูมิเนส เบสิค เซ็ต 2 ชุด ชุดละ 5450 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
ราคา 10,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Luminesce Basic Set 3 ชุด ชุดละ 5350 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
Luminesce Basic Set 3 ชุด ชุดละ 5350 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
ราคา 16,050.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Luminesce Serum 1 ขวด ขวดละ 1890 บาท ส่งEMSฟรี+ของแถม
Luminesce Serum 1 ขวด ขวดละ 1890 บาท ส่งEMSฟรี+ของแถม
ราคา 1,890.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Luminesce Serum 2 ขวด ขวดละ 1870 บาท ส่งEMSฟรี+ของแถม
Luminesce Serum 2 ขวด ขวดละ 1870 บาท ส่งEMSฟรี+ของแถม
ราคา 3,740.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Luminesce Serum 3 ขวด ขวดละ 1850 บาท ส่งEMSฟรี+ของแถม
Luminesce Serum 3 ขวด ขวดละ 1850 บาท ส่งEMSฟรี+ของแถม
ราคา 5,550.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Luminesce Daily Moisturizing 1 ขวด ขวดละ 1050 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
Luminesce Daily Moisturizing 1 ขวด ขวดละ 1050 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
ราคา 1,050.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Luminesce Daily Moisturizing 2 ขวด ขวดละ 1030 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
Luminesce Daily Moisturizing 2 ขวด ขวดละ 1030 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
ราคา 2,060.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Luminesce Daily Moisturizing 3 ขวด ขวดละ 1000 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
Luminesce Daily Moisturizing 3 ขวด ขวดละ 1000 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
ราคา 3,000.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Luminesce Youth Restoring Cleanser 1 หลอด หลอดละ 1050 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
Luminesce Youth Restoring Cleanser 1 หลอด หลอดละ 1050 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
ราคา 1,050.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Luminesce Youth Restoring Cleanser 2 หลอด หลอดละ 1030 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
Luminesce Youth Restoring Cleanser 2 หลอด หลอดละ 1030 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
ราคา 2,060.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Luminesce Youth Restoring Cleanser 3 หลอด หลอดละ 1000 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
Luminesce Youth Restoring Cleanser 3 หลอด หลอดละ 1000 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
ราคา 3,000.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Luminesce Advanced Night Repair 1 กระปุก กระปุกละ 1630 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
Luminesce Advanced Night Repair 1 กระปุก กระปุกละ 1630 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
ราคา 1,630.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Luminesce Advanced Night Repair 2 กระปุก กระปุกละ 1600 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
Luminesce Advanced Night Repair 2 กระปุก กระปุกละ 1600 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
ราคา 3,200.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Luminesce Advanced Night Repair 3 กระปุก กระปุกละ 1570 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
Luminesce Advanced Night Repair 3 กระปุก กระปุกละ 1570 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
ราคา 4,710.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Luminesce hydrashield Mask 1 กล่อง(5ซอง) กล่องละ 1600 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
Luminesce hydrashield Mask 1 กล่อง(5ซอง) กล่องละ 1600 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
ราคา 1,600.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Luminesce Essential Body Renewal 1 หลอด หลอดละ 1100 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
Luminesce Essential Body Renewal 1 หลอด หลอดละ 1100 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
ราคา 1,100.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
LUMINESCE Flawless Skin Brightener 1 ชิ้น ชิ้นละ 2200 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
LUMINESCE Flawless Skin Brightener 1 ชิ้น ชิ้นละ 2200 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
ราคา 2,200.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Jeunesse RESERVE 1 กล่อง กล่องละ 2120 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
Jeunesse RESERVE 1 กล่อง กล่องละ 2120 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม
ราคา 2,120.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Jeunesse Instantly Ageless 1 กล่อง กล่องละ 1300 บาท ส่งEMSฟรี+ของแถม
Jeunesse Instantly Ageless 1 กล่อง กล่องละ 1300 บาท ส่งEMSฟรี+ของแถม
ราคา 1,300.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
BBB 1 กระปุก กระปุกละ 650 บาท ส่งEMSฟรี+ของแถม
BBB 1 กระปุก กระปุกละ 650 บาท ส่งEMSฟรี+ของแถม
ราคา 650.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สภาพ สินค้าใหม่
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
1
แสดงชิ้นที่ 1-21 จากทั้งหมด 21 ชิ้น

Jeunesse Luminesce Basic Set เจอร์เนส ลูมิเนส เบสิค เซ็ต ของแท้ ราคาพิเศษ

เซ็ทบำรุงผิว นำเข้าจากอเมริกา ลดริ้วรอย ยกกระชับใบหน้า กระชับรูขุมขน เพิ่มความเนียนเรียบให้ผิว ลดฝ้า กระ

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 4 ชนิด 

Jeunesse Luminesce Cellular Rejuvenation Serum 1 ขวด ( ลูมิเนส เซรั่ม )
Jeunesse Luminesce Daily Moisturizing Complex 1 ขวด ( ลูมิเนส เดลี่มอยเจอร์ )
Jeunesse Luminesce Youth Restoring Cleanser 1 หลอด ( ลูมิเนส คลีนเซอร์ )
Jeunesse Luminesce Advanced Night Repair 1 กระปุก ( ลูมิเนส ไนท์รีแพร์ )

-ใช้ครีมหรือเซรั่มต่อครั้งให้น้อยที่สุด เนื่องจากเป็นสารสกัดเข้มข้น การใช้เพียงเล็กน้อยก็เพียงพอต่อการใช้งาน และการใช้น้อยทำให้ประหยัดขึ้น ตามปกติใช้เพียงหนึ่งเม็ดถั่วเขียว หรือมากกว่าเล็กน้อย

โปรพิเศษ เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น สินค้ามีจำนวนจำกัด คุ้มสุดๆ สั่งด่วน!!!..

1 เซ็ท เซ็ทละ 5500 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม

เซ็ท เซ็ทละ 5450 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม

เซ็ท เซ็ทละ 5350 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม

สั่งซื้อ / สอบถาม  T.097-108-3455 ID LINE :  @wingbeauty2 จ้า

***ราคาด้านบนเป็นราคาสำหรับลุกค้าที่ชำระโอนเข้ามาก่อน 
สำหรับลูกค้าที่ต้องการชำระเงินปลายทาง หน้าบ้านเมื่อได้รับสินค้า 
มีค่าบริการเพิ่มเติมชุดละ 100 บาท จ้า...-------------------------------------------------------

สั่งซื้อแบบแยกชิ้น ของแท้ ราคาตัดคอม พิเศษสุด!!!

1.Jeunesse Luminesce Cellular Rejuvenation Serum 1 ขวด ( ลูมิเนส เซรั่ม )

ราคาสมาชิก ลูมิเนส เซรั่ม ปกติ 3405 บาท

สั่งซื้อวันนี้รับราคาตัดคอม ถูกกว่าราคาสมาชิก คุ้มสุดๆ สั่งด่วน!!!..

1 ขวด ขวดละ 1890 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม

2 ขวด ขวดละ 1870 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม

3 ขวด ขวดละ 1850 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม

T.097-108-3455 ID LINE :  @wingbeauty2 จ้า

***ราคาด้านบนเป็นราคาสำหรับลุกค้าที่ชำระโอนเข้ามาก่อน 
สำหรับลูกค้าที่ต้องการชำระเงินปลายทาง หน้าบ้านเมื่อได้รับสินค้า 
มีค่าบริการเพิ่มเติมขวดละ 50 บาท จ้า...


 

-------------------------------------------------------

2.Jeunesse Luminesce Daily Moisturizing Complex 1 ขวด ( ลูมิเนส เดลี่มอยเจอร์ )

ราคาสมาชิก ลูมิเนส เดลี่มอยเจอร์ ปกติ 1900 บาท

สั่งซื้อวันนี้รับราคาตัดคอม ถูกกว่าราคาสมาชิก คุ้มสุดๆ สั่งด่วน!!!..

1 ขวด ขวดละ 1050 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม

2 ขวด ขวดละ 1030 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม

3 ขวด ขวดละ 1000 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม

T.097-108-3455 ID LINE :  @wingbeauty2 จ้า

***ราคาด้านบนเป็นราคาสำหรับลุกค้าที่ชำระโอนเข้ามาก่อน 
สำหรับลูกค้าที่ต้องการชำระเงินปลายทาง หน้าบ้านเมื่อได้รับสินค้า 
มีค่าบริการเพิ่มเติมขวดละ 30 บาท จ้า...-------------------------------------------------------

3.Jeunesse Luminesce Youth Restoring Cleanser 1 หลอด ( ลูมิเนส คลีนเซอร์ )

ราคาสมาชิก ลูมิเนส คลีนเซอร์ ปกติ 1200 บาท

สั่งซื้อวันนี้รับราคาตัดคอม ถูกกว่าราคาสมาชิก คุ้มสุดๆ สั่งด่วน!!!..

1 หลอด หลอดละ 1050 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม

2 หลอด หลอดละ 1030 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม

3 หลอด หลอดละ 1000 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม

T.097-108-3455 ID LINE :  @wingbeauty2 จ้า

***ราคาด้านบนเป็นราคาสำหรับลุกค้าที่ชำระโอนเข้ามาก่อน 
สำหรับลูกค้าที่ต้องการชำระเงินปลายทาง หน้าบ้านเมื่อได้รับสินค้า 
มีค่าบริการเพิ่มเติมหลอดละ 30 บาท จ้า...

ลูมิเนส คลีนเซอร์ ทำความสะอาดผิวสูตรนาโน

-------------------------------------------------------

4.Jeunesse Luminesce Advanced Night Repair 1 กระปุก ( ลูมิเนส ไนท์รีแพร์ )

ราคาสมาชิก ลูมิเนส ไนท์ รีแพร์ ปกติ 2700 บาท

สั่งซื้อวันนี้รับราคาตัดคอม ถูกกว่าราคาสมาชิก คุ้มสุดๆ สั่งด่วน!!!..

1 กระปุก กระปุกละ 1630 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม

กระปุก กระปุกละ 1600 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม

กระปุก กระปุกละ 1570 บาท ส่งฟรีEMS+ของแถม

รับราคาพิเศษหลังไมค์ T.097-108-3455 ID LINE :  @wingbeauty2 จ้า

***ราคาด้านบนเป็นราคาสำหรับลุกค้าที่ชำระโอนเข้ามาก่อน
สำหรับลูกค้าที่ต้องการชำระเงินปลายทาง หน้าบ้านเมื่อได้รับสินค้า
มีค่าบริการเพิ่มเติมกระปุกละ 50 บาท จ้า...

 

-------------------------------------------------------

ด้วยความปารถนาดีจาก wingbeauty.net

การใช้สินค้าลูมิเนสซึ่งเป็นเวชสำอางค์ มีผลในการปรับสภาพผิวหน้าของท่าน..

ดังนั้น จำเป็นต้องรู้วิธีการใช้ที่ถูกต้อง รวมถึงข้อห้ามใช้ต่างๆที่ต้องรู้....

หากท่านใช้แบบผิดวิธี อาจทำให้เกิดผลลัพท์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นได้..

ปรึกษาเราก่อนใช้ ยินดีให้คำปรึกษาฟรีคะ...

 

ซื้อกับร้านค้ามาตรฐาน ได้ของแท้ ใช้แล้วปลอดภัย พร้อมให้คำปรึกษา...!!!

ร้านเราขายแต่ของแท้ มั่นใจได้ ร้านมีทะเบียนการค้า

ยินดีรับชำระด้วยบัตรเครดิต โปรดสอบถาม

รายละเอียดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Luminesce ตามในรูปเลยจ้า

 

สินค้า ภายใต้แบรนด์ Luminesce ของแท้ ต้อง จดแจ้ง อย. ใช้ชื่อไทยเขียนว่า "ลูมะเนส"

สังเกตุในรูปหน้ากล่องนะคะ ของแท้ ต้องเขียนว่า "ลูมะเนส" ไม่ใช่ลูมิเนส

 

สามารถเข้าเช็คการจดแจ้ง ชื่อ ได้ที่

http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/cosmetic/CSerch.asp?id=cos

โดยเอาเลข อย.ของแต่ละผลิตภัณฑ์ใส่ในช่องค้นหา

 

วิดิโอ แนะนำผลิตภัณฑ์ ลูมิเนส ( LUMINESCE PRESENTATION )

ผลลัพท์ที่ได้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละบุคคล

ผลลัพท์ที่ได้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละบุคคล

ผลลัพท์ที่ได้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละบุคคล

เรามี ลุมิเนสอีกหลายตัว จำหน่ายจ้า

 

ผลิตภัณฑ์ลูมิเนสเบสิคเซ็ต


LUMINESCE  Youth Restoring Cleanser

ลูมิเนส คลีนเซอร์ พัฒนาขึ้น เพื่อทำความสะอาดผิวหน้า ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเซลล์ผิวหน้า และขจัดสารพิษตกค้างอย่างล้ำลึก พร้อมบำรุงให้ผิวนุ่ม ชุ่มชื้น อย่างเป็นธรรมชาติ

-กำจัดสารพิษตกค้างบนผิวหน้า
-อ่อนโยน ช่วยในการผลัดเซลล์ผิวเก่า
-บำรุงผิวหน้าด้วยสารอาหารวิตามินที่จำเป็น ช่วยให้เซลล์ผิวกลับมามีชีวิตชีวา
-Alfa และ Beta Hydroxy Acid ช่วยทำให้ผิวเนียนเรียบขึ้น กระจ่างใสขึ้น
-ลดและป้องกันสาเหตุของการเกิดสิว

ขนาดบรรจุ 1 หลอด บรรจุ 90 มิลลิลิตร


LUMINESCE  Cellular Rejuvenation Serum 

ลูมิเนส เซรั่ม พลิกฟื้นความมีชีวิตชีวาให้เซลล์ผิว ลดริ้วรอย กระชับรูขุมขน ด้วยเซรั่ม ลูมิเนส สูตรเข้มข้น เทคโนโลยี โกรธแฟกเตอร์ นำเข้าจากอเมริกา ลิขสิทธิ์ หนึ่งเดียวจาก เจอร์เนส โกลบอล

-บำรุงเซลล์ผิวระดับโมเลกุล
-ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่
-เพิ่มความกระจ่างใสให้เซลล์ผิว
-ช่วยทำให้ริ้วรอยจางลงและตื้นขึ้น
-กระตุ้นการสร้างอีลาสตินและคอลลาเจน ช่วยให้ผิวหน้ากระชับเต่งตึง

ขนาดบรรจุ 1 ขวด บรรจุ 15 มิลลิลิตร


LUMINESCE  Daily Moisturizing Complex

ลูมิเนส เดลี่ มอยเจอร์ ครีมกลางวัน ภายใต้คอนเซป บำรุงและปกป้อง ช่วยบำรุงผิวด้วยสารสกัดจาก แอบเปิ้ล เลนทิล และแตงโม ประสานกับ ประสิทธิภาพของสาหร่ายทะเลหลากหลายชนิด และลูมิเนสโกรธแฟกเตอร์ ช่วยต่อต้านริ้วรอย และปกป้องคุณจากแสงแดดและมลพิษระหว่างวัน


-เพิ่มความชุ่มชื้นให้เซลล์ผิวอย่างรวดเร็วพร้อมปกป้องผิวคุณจากมลภาวะ
-เพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงระหว่างเซลล์ผิว ช่วยลดเลือนริ้วรอย
-Red Algae Extract ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้แก่เซลล์ผิวหน้า
-สารสกัดจากสาหร่ายสีเขียว กระตุ้นการสร้างอิลาสตินและคอลลาเจน ช่วยเพิ่มความกระชับ
-ฺBlue Green Algae Txtract ช่วยปกป้องผิวจากแสง UVA/UVB


ขนาดบรรจุ 1 ขวด บรรจุ 30 มิลลิลิตร


LUMINESCE  Advanced Night Repair

ลูมิเนส ไนทร์ รีแพร์ ไนท์ครีม เนื้อเข้มข้น ใช้เพียงเล็กน้อย ช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิวจากมลพิษที่สะสมมาในช่วงกลางวัน ด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนซ์ต่อต้านอนมูลอิสระ ช่วยบำรุงและลดเลือนริ้วรอยเพิ่มความเนียนเรียบให้ผิวด้วย LUMINESCE Growth Factor 


-เพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงระหว่างเซลล์ผิว ช่วยลดเลือนริ้วรอย
-ช่วยให้ริ้วรอยตื้นขึ้น และดูจางลง
-บำรุงผิวด้วย วิตามินรวม เพิ่มความมีชีวิตชีวา และกระจ่างใสให้ผิว
-กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสติน เพิ่มความกระชับและยืดหยุ่นให้ผิว
-ลดเลือนจุดด่างดำ ช่วยให้ผิวเนียนเรียบขึ้น
-เพิ่มความกระชับและยืดหยุ่นให้ผิว


ขนาดบรรจุ 1 กระปุก บรรจุ 30 มิลลิลิตร


ตื่นรับวันใหม่ กับผิวสวย สุขภาพดี

 

ขั้นตอนการใช้ลูมิเนสเบสิคเซ็ต

-อาทิตย์ที่ 1-2 

ใช้ Luminesce Serum เช้า/กลางคืน

เช้า/กลางคืน Luminesce Serum  ให้ใช้แต่ ลูมิเนสเซรั่ม  เพื่อเป็นการปรับสภาพผิว และลดการอักเสบของสิว ขจัดสารตกค้างที่ผิว กระตุ้นเซลล์ผิวให้กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปล. ในช่วงอาทิตย์ที่ 1-2

สำหรับผู้ที่เริ่มใช้ครั้งแรก ให้ใช้แต่ลูมิเนสเซรั่มเพื่อปรับสภาพผิวหน้า สำหรับบางท่านอาจเกิดสิวผดเล็กๆ ซึ่งเป็นผลจากการปรับสภาพรูขุมขนให้เล็กลง ดังนั้นในช่วง อาทิตย์ที่ 1-2 สำหรับผู้ที่เริ่มใช้ครั้งแรกพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ครีมหรือมอยเจอร์ไรเซอร์ หรือเครื่องสำอางที่ทำให้รูขุมขนอุดตัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอุดตันของรูขุมขน

 

-อาทิตย์ที่ 3 

ใช้ Luminesce Serum เช้า/กลางคืน

ใช้ Luminesce Moisturizer เช้า/กลางคืน

เช้า/กลางคืน Luminesce Serum + Luminesce Moisturizer ให้ใช้ ลูมิเนสเซรั่ม + ลูมิเนสมอยเจอร์ไรเซอร์ ในตอนเช้า เป็นขั้นตอนการเริ่มเติมสารอาหารให้เซลล์ผิว ส่วนกลางคืนให้เริ่มพอกหน้า โดยการใช้ ลูมิเนสมอยเจอร์ไรเซอร์ พอกหน้า อาทิตย์ละ 2 ครั้ง คือหลังจากใช้ลูมิเนสเซรั่มแล้ว ให้ลง Luminesce Moisturizer หนา จนหน้าขาว ทิ้งไว้ ไม่ต้องล้างออก


-อาทิตย์ที่ 4 

ใช้ Luminesce Serum เช้า/กลางคืน 

ใช้ Luminesce Moisturizer เช้า/กลางคืน

เช้า/กลางคืน Luminesce Serum + Luminesce Moisturizer ยังคงเติมอาหารให้เซลล์ผิวเหมือนเดิม โดยใช้ ลูมิเนสเซรั่ม + ลูมิเนสมอยเจอร์ไรเซอร์ ในตอนเช้า ส่วนกลางคืน พอกหน้า โดยการใช้Luminesce Moisturizer พอกหน้า วันเว้นวัน คือหลังจากใชเซรั่มแล้ว ให้ลงLuminesce Moisturizer หนา จนหน้าขาว ทิ้งไว้ ไม่ต้องล้างออก


อาทิตย์ที่ 5 

ใช้ Luminesce Serum เช้า/กลางคืน 

ใช้ Luminesce Moisturizer เช้า/กลางคืน 

ใช้ Luminesce Night Repair กลางคืน

เช้า/กลางคืน Luminesce Serum + Luminesce Moisturizer+ Luminesce Night Repair  เป็นขั้นตอนการบำรุง DNA ให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ ริ้วรอยจะจางลง ควรใช้ Luminesce Night Repair ก่อนเข้านอน เพราะ Luminesce Night Repair จะทำงานได้ดีที่สุดในสภาพไม่มีแสง หากทาแล้วยังไม่ได้นอนเลย สามารถทา Luminesce Moisturizer เพื่อปกป้องแสงจากหลอดไฟ หรือ หน้าจอคอมได้

***ใช้ครีมหรือเซรั่มต่อครั้งให้น้อยที่สุด เนื่องจากเป็นสารสกัดเข้มข้น การใช้เพียงเล็กน้อยก็เพียงพอต่อการใช้งาน และการใช้น้อยทำให้ประหยัดขึ้น ตามปกติใช้เพียงหนึ่งเม็ดถั่วเขียว หรือมากกว่าเล็กน้อย

 

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ ลูมิเนส

1.ในช่วงแรก บางท่านอาจรุ้สึกยุบยิบที่ผิวหน้า เกิดจากส่วนประกอบช่วยกระตุ้นการสร้างและจัดการเซลล์ผิวที่เสีย 

2.ในช่วงแรก บางท่านอาจพบอาการตึงที่ผิว มักพบในคนที่มีผิวแห้ง โดยเกิดจาก ลุมิเนส จะช่วยยกกระชับหน้า จึงทำให้ผิวหน้าตึง

3.ในช่วงแรก บางท่านที่ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ผิวหน้าที่กดภูมิต้านทาน หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีสารต้องห้ามมา อาจเกิดอาการ สิว หรือ ผด เกิดขึ้นในช่วงแรก เนื่องจาก LUMINESCE จะไปช่วยกระตุ้นเซลล์และขจัดของเสียออกจากผิวหน้า 

4.ในกรณีการใช้ครั้งแรกไม่ควรใช้พร้อมกันเลย 4 ตัว ควรเริ่มใช้เป็นขั้นตอนตามขั้นตอนการใช้ด้านบนเริ่อมจาก ลูมิเนสเซรั่ม เช้า ก่อนนอน ลูมิเนสเดลี่ เช้า ลูิเนส ไนท์ รีแพร์ ก่อนนอน
แบบที่ 2

ผลลัพท์ที่ได้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละบุคคล


ผลตอบรับ 100% พึงพอใจ
รีวิวผู้ใช้จริง สินค้า ลูมิเนส

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

 

ธ.กสิกรไทย สาขาบิ๊กซีรัชดาภิเษก ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข


**โปรดรอทางร้านสรุปยอด ทุกครั้งก่อนชำระเงินเพื่อความถูกต้องนะคะ**

**สั่งซื้อของทางไลน์จะสะดวกที่สุด เพราะได้พูดคุย และเช็คของก่อนจ้า**

**กรณีชำระเงินปลายทาง หรือจ่ายผ่านบัตรเครดิต อาจมีค่าบริการเพิ่มเติม โปรดสอบถามจ้า..**

 

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า จากร้าน wingbeauty.net Line ID : @wingbeauty2

1.ท่านแจ้งรายการสินค้าพร้อมรูปแบบการจัดส่ง (ผ่านช่องทางสั่งซื้อ4ช่องทางด้านล่าง)

2.ทางร้านจะคอนเฟิร์มรายการสั่งซื้อ พร้อมสรุปยอดชำระค่าสินค้าให้ลูกค้า

*ตัดรอบจัดส่งสินค้า

จันทร์ 14.00 น. / อังคาร-ศุกร์ 14.30 น. / วันเสาร์ 10.00 น. / วันอาทิตย์งดส่งสินค้า

 

สั่งซื้อได้ 4 ช่องทาง

Hotline : 097-108-3455 คอนเฟิร์มและสรุปยอดทางโทรศัพท์

Add to cart : ตระกร้าหน้าเว็บ คอนเฟิร์มและสรุปยอดทางเมลล์

line ID. : @wingbeauty2  คอนเฟิร์มและสรุปยอดทางไลน์ (วิธีนี้สะดวกที่สุด)

Email : Wingbeauty@hotmail.com คอนเฟิร์มและสรุปยอดทางเมลล์

 

แจ้งชำระเงิน 4 ช่องทาง

Hotline : 097-108-3455

เมนู : แจ้งการชำระเงิน 

line ID. : @wingbeauty2  /วิธีนี้สะดวกที่สุด/

Email : Wingbeauty@hotmail.com

RECOMMENDED

 สั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูล 

T.097-108-3455

Line ID : @wingbeauty2

wingbeauty@hotmail.com

 ของแท้ สต๊อกจริง ส่งจริง 

 มีทะเบียนการค้าถูกต้อง

 ประสบกาณ์ธุรกิจกว่า 5 ปี 

RECOMMENDED

ติดตามร้านของเราผ่านแอพได้แล้ววันนี้
  • พิมพ์ “wingbeauty.net ID Line : @wingbeauty2” ในช่อง Search
  • หรือเข้าจากรายการร้านค้าโปรดของฉัน

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

CONTACT US

0971083455

TRACKCODE

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

 สั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูล 

T.097-108-3455

Line ID : @wingbeauty2

wingbeauty@hotmail.com

 ของแท้ สต๊อกจริง ส่งจริง 

 มีทะเบียนการค้าถูกต้อง

 ประสบกาณ์ธุรกิจกว่า 5 ปี 

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านwingbeauty.net ID Line : @wingbeauty2
wingbeauty.net ID Line : @wingbeauty2
wingbeauty.net เว็บไซต์จำหน่ายอาหารเสริมและเวชสำอางคุณภาพ ของแท้ และมี อย. เว็บไซต์ในเครือ wingbeauty.com ประสบการณ์ยาวนานกว่า 5 ปี ในวงการอาหารเสริมและเวชสำอาง สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามผลิตภัณฑ์ ID Line : @wingbeauty2 / T.0971083455
เบอร์โทร : 0971083455
อีเมล : wingbeauty@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก